Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

Аутори

Укупно: 69

Лого Име и презиме Држава
Milorad Maksimović Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Saša Papuga Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
prof Dušanka Stojanović Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Dijana Drljača Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Z. Kukrić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
M. Milošević Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Marko Koprena Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Vladimir Mlinarević Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
mr Pero Sailovic Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Jelana Račić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови