Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

Аутори

Укупно: 69

Лого Име и презиме Држава
Ana Velemir Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
prof Snježana Mandić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
dipl. inž. Ivana Dojčinović Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
dr Svjetlana Janjić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
ms Vesna Ivanović Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
dr Tatjana Botić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
dr Pero Dugić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
mr Marina Jojić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
dr Tatjana Botić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
dr Dragana Grujić Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови