Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци

Аутори

Укупно: 69

Лого Име и презиме Држава
Doc. dr Borislav Malinović Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
prof Milos Sorak Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
ms Александра Зец Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
ms Мерсиха Гозић Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
dr Зорица Леви Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Милица Лолић Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Перо Саиловић Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
prof Бранка Родић Грабовац Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
prof Радана Ђуђић Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Бранка Ружичић Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови